Amacımız

 Ana sayfa > Amacımız

      Amacımız


1- Milli kültür ve geleneklerimizi ve ahlaki değerlerimizi geliştirmek ve yaygınlaştırmak

2- Gençlerimizin birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını ve milli ve manevi değerlere saygılı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak

3- Gençlerin boş zamanlarını kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirip,birlik ve beraberliği,yardımlaşma ve dayanışmayı temin edici her türlü faaliyette bulunmak, 

4- Köyümüzü ve çevremizi güzelleştirmeye katkıda bulunmak,

5- Toplumsal işlerde birlikte hareket edebilmek. (Cenaze .düğün, vb...)

6- Gençlere eğitim – öğretim sağlık ve iş imkanı konularında yardımcı olmak

7- Muhtaç köylülerimize her konuda yardımcı olmak

8- Köyünden ayrılmış ailelerin tekrar bir araya gelmelerini ve tanışıp kaynaşmalarını sağlamak

9- Bölge iklimi ve coğrafi koşulları gereği bozkırlaşan ve yeşillikten mahrum köy ve çevremize ve ilgili yerlere ağaç dikmek ve bunu yaygınlaştırmak

10- Köylülerimizin maksimum ürün kaldırmaları ve tarımda çağın getirmiş olduğu yenilik ve değişimlere ayak uydurmalarını sağlamak amacı ile kurulmuştur


     Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri


1- Müsait zamanlarda dernek binasında tanışma ve bilgilendirme toplantıları yapmak

2- Köyümüzde yılda 1 defa buluşma günü düzenlemek

3- Takımlar oluşturmak suretiyle her türlü sportif faaliyetlere.turnuvalara katılmak

4- Belirli zamanlarda belirli kuruluşlarla işbirliği yaparak ağaç dikimi yapmak

5- Toplumsal işlere çeşitli toplum ulaşım araçları kiralanarak birlikte hareket etmek

6- Kişilerin sağlığı,fiziki ve ruhi durumlarıyla ilgilenmek muayene ve tedavileri konusunda özel ve resmi kurumlarla işbirliği yapmak

7- Yayınlar yapmak (sesli olarak bant,cd… yazılı olarak kitap ,broşür,derği,gazete v.b.)

8- Sportif ve turistik amaçlı geziler düzenlemek

9- Her türlü sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak

10- imkanlar nisbetinde muhtaç ailelere maddi destekte bulunmak

11- Amaçlarına uygun alanlarda ilmi araştırmalar yapmak,yatırmak ve bu kişilere ayni ve maddi yardımda bulunmak

12- Tarımla ilgili çeşitli kurumlarla işbirliği yapılarak mevcut yenilikler hakkında köylülerimize bilgi vermek ve bu konuyla ilgili talepleri karşılamak

13- Yardım Toplama Kanunu ve ana tüzük hükümlerine uygun şekilde bağış almak ve vermek